• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  PERMOHONAN BANTUAN DANA (MAJLIS TA'LIM SIROJUT TAUFIQ P. 2018 )

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 14, 2018

  Oleh: MAJLIS TA'LIM SIROJUT TAUFIQ

  Tahapan: Verifikasi Proposal oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan peran MAJLIS TA'LIM SIROJUT TAUFIQ dalam proses pembelajaran keagamaan.

  Nilai yang Diajukan: Rp. 50.420.000,-

  Nilai yang Disetujui: Rp. 15.000.000,-

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (Ponpes AZAMZAMI PASIR NANGKA.P. D 2018)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 06, 2018

  Oleh: PONPES AZAMZAMI PASIR NANGKA

  Tahapan: Rekomendasi Dana oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan peran pondok pesantren AZAMZAMI PASIR NANGKA dalam proses pembelajaran keagamaan.

  Nilai yang Diajukan: Rp. 84.970.000,-

  Nilai yang Disetujui: -

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  PERMOHONAN BANTUAN DANA (MAJLIS TA'LIM DARUL MUTA'ALIMIN P. 2018 )

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 07, 2018

  Oleh: MAJLIS TA'LIM DARUL MUTA'ALIMIN

  Tahapan: Verifikasi Proposal oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan peran MAJLIS TA'LIM DARUL MUTA'ALIMIN dalam proses pembelajaran keagamaan.

  Nilai yang Diajukan: Rp. 47.450.000,-

  Nilai yang Disetujui: Rp. 15.000.000,-

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (Mushola AL IKHLAS.P . D 2018)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 06, 2018

  Oleh: MUSHOLA AL-IKHLAS

  Tahapan: Rekomendasi Dana oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan MUSHOLA AL IKHLAS dalam proses meningkatkan iman dan Taqwa

  Nilai yang Diajukan: Rp. 47.450.000,-

  Nilai yang Disetujui: -

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (Mushola AL BAROKAH. P. D 2018)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 06, 2018

  Oleh: MUSHOLA AL BAROKAH

  Tahapan: Verifikasi Proposal oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan MUSHOLA AL BAROKAH dalam proses meningkatkan iman dan Taqwa

  Nilai yang Diajukan: Rp. 25.000.000,-

  Nilai yang Disetujui: Rp. 15.000.000,-

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  PERMOHONAN BANTUAN DANA (MASJID JAMI NURUL HIDAYAH P. 2018 )

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 07, 2018

  Oleh: MASJID JAMI NURUL HIDAYAH

  Tahapan: Verifikasi Proposal oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan MASJID JAMI NURUL HIDAYAH dalam proses meningkatkan iman dan Taqwa

  Nilai yang Diajukan: Rp. 96.000.000,-

  Nilai yang Disetujui: Rp. 55.000.000,-

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (Masjid AL JIHAD. P. D 2018)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 06, 2018

  Oleh: MASJID AL JIHAD

  Tahapan: Verifikasi Proposal oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan Masjid AL JIHAD dalam proses meningkatkan iman dan Taqwa

  Nilai yang Diajukan: Rp. 264.805.000,-

  Nilai yang Disetujui: Rp. 45.000.000,-

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  PERMOHONAN BANTUAN DANA (MAJLIS TA'LIM NURUL LADDUNI P. 2018 )

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 14, 2018

  Oleh: MAJLIS TA'LIM NURUL LADDUNI

  Tahapan: Verifikasi Proposal oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan MAJLIS TA'LIM NURUL LADDUNI dalam proses meningkatkan iman dan Taqwa

  Nilai yang Diajukan: Rp. 50.000.000,-

  Nilai yang Disetujui: Rp. 50.000.000,-

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  PERMOHONAN BANTUAN DANA (MAJLIS TA'LIM AR- ROHMANIAH P. 2018 )

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 20, 2018

  Oleh: MAJLIS TA'LIM AR- ROHMANIAH

  Tahapan: Verifikasi Proposal oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan MAJLIS TA'LIM AR- ROHMANIAH dalam proses meningkatkan iman dan Taqwa

  Nilai yang Diajukan: Rp. 75.450.000,-

  Nilai yang Disetujui: Rp. 25.000.000,-

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  PERMOHONAN BANTUAN DANA (MASJID AL-MUTAZAM P. 2018 )

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 21, 2018

  Oleh: MASJID AL-MUTAZAM (Yayasan Al- Falah)

  Tahapan: Verifikasi Proposal oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan MASJID AL-MUTAZAM dalam proses meningkatkan iman dan Taqwa

  Nilai yang Diajukan: Rp. 26.190.000,-

  Nilai yang Disetujui: Rp. 20.000.000,-

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (Pemibinaan, Sosial, Pendidikan, Keagamaan dan Kebudayaan P. 2018)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 26, 2018

  Oleh: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kesatuan Adat Banten Kidul (AMAN SABAKTI LEBAK KALER)

  Tahapan: Verifikasi Proposal oleh Tim Pertimbangan

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Pentingnya menjaga Organisasi Kemaryarakatan Masyarakat Adat Nusantara Kesatuan Adat Banten Kidul (AMAN SABAKTI LEBAK KALER)

  Nilai yang Diajukan: Rp. 300.000.000,-

  Nilai yang Disetujui: -

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (MAJLIS TA'LIM DAARUL MUTTAQIN. P. 2018)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 22, 2018

  Oleh: MAJLIS TA'LIM DAARUL MUTTAQIN

  Tahapan: Verifikasi Proposal oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan peran MAJLIS TA'LIM DAARUL MUTTAQIN dalam proses pembelajaran keagamaan.

  Nilai yang Diajukan: Rp. 41.772.000,-

  Nilai yang Disetujui: Rp. 20.000.000,-

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (MDTA DAARUL QURAN 2019)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 05, 2018

  Oleh: MDTA DAARUL QURAN

  Tahapan: Klasifikasi sesuai OPD oleh Tim Pertimbangan

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan peran MDTA Daarul Quran dalam proses pembelajaran keagamaan.

  Nilai yang Diajukan: Rp. 92.000.000,-

  Nilai yang Disetujui: -

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (Masjid NURUL FATIHAH. P. 2018)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 05, 2018

  Oleh: MASJID NURUL FATIHAH

  Tahapan: Verifikasi Proposal oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan Masjid Nurul Fatihah dalam proses meningkatkan iman dan Taqwa

  Nilai yang Diajukan: Rp. 175.715.000,-

  Nilai yang Disetujui: Rp. 50.000.000,-

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (MDTA Nurul Ikhlas 2019)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 05, 2018

  Oleh: MDTA NURUL IKHLAS

  Tahapan: Klasifikasi sesuai OPD oleh Tim Pertimbangan

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan peran MDTA Nurul Ikhlas dalam proses pembelajaran keagamaan.

  Nilai yang Diajukan: Rp. 60.565.000,-

  Nilai yang Disetujui: -

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (Ponpes Minjahul Karomah 2019)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 02, 2018

  Oleh: PONPES MINJAHUL KAROMAH

  Tahapan: Klasifikasi sesuai OPD oleh Tim Pertimbangan

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan peran pondok pesantren Minjahul Karomah dalam proses pembelajaran keagamaan.

  Nilai yang Diajukan: Rp. 138.000.000,-

  Nilai yang Disetujui: -

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (Ponpes Ummul Quro 2019)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 02, 2018

  Oleh: PONPES UMMUL QURO

  Tahapan: Klasifikasi sesuai OPD oleh Tim Pertimbangan

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan peran pondok pesantren Ummul Quro dalam proses pembelajaran keagamaan.

  Nilai yang Diajukan: Rp. 138.600.000,-

  Nilai yang Disetujui: -

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Sarana Air Bersih, Cuci dan Kakus (MCK) 2018 APBD P

  Tanggal Masuk Proposal: Apr 24, 2018

  Oleh: Desa Hariang

  Tahapan: Klasifikasi sesuai OPD oleh Tim Pertimbangan

  Kategori: Sekretariat Daerah

  kebutuhan masyarakat akan sarana air bersih

  Nilai yang Diajukan: Rp. 100.000.000,-

  Nilai yang Disetujui: -

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana ( Ponpes Nurul Hikmah, P 2018 )

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 01, 2018

  Oleh: PONPES NURUL HIKMAH

  Tahapan: Klasifikasi sesuai OPD oleh Tim Pertimbangan

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan peran pondok pesantren Nurul Hikmah dalam proses pembelajaran keagamaan

  Nilai yang Diajukan: Rp. 60.000.000,-

  Nilai yang Disetujui: -

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (Majlis Taklim Nurul Hidayah. D P 2018)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 01, 2018

  Oleh: MAJLIS TAKLIM NURUL HIDAYAH

  Tahapan: Verifikasi Proposal oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan peran majlis ta’lim Nurul Hidayah dalam proses pembelajaran keagamaan

  Nilai yang Diajukan: Rp. 50.000.000,-

  Nilai yang Disetujui: Rp. 25.000.000,-

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (Majlis Taklim Al Insyiroh. D P. 2018)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 01, 2018

  Oleh: MAJLIS TAKLIM AL INSYIROH

  Tahapan: Verifikasi Proposal oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan peran majlis ta’lim Al Insyiroh dalam proses pembelajaran keagamaan

  Nilai yang Diajukan: Rp. 50.000.000,-

  Nilai yang Disetujui: Rp. 25.000.000,-

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (Majlis Taklim Al Barokah. D P 2018)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 01, 2018

  Oleh: MAJLIS TAKLIM AL BAROKAH

  Tahapan: Rekomendasi Dana oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan peran majlis ta’lim Al Barokah dalam proses pembelajaran keagamaan

  Nilai yang Diajukan: Rp. 42.582.000,-

  Nilai yang Disetujui: -

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana ( Ponpes As-Syifa Bani Irsyad. D P 2018)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 01, 2018

  Oleh: PONPES AS-SYIFA BANI IRSYAD

  Tahapan: Verifikasi Proposal oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan peran pondok pesantren As-Syifa Bani Irsyad dalam proses pembelajaran keagamaan

  Nilai yang Diajukan: Rp. 48.753.000,-

  Nilai yang Disetujui: Rp. 20.000.000,-

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Bantuan Dana (Ponpes Al Hikam. D P. 2018)

  Tanggal Masuk Proposal: Feb 01, 2018

  Oleh: PONPES AL HIKAM

  Tahapan: Rekomendasi Dana oleh OPD

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Untuk memaksimalkan peran pondok pesantren Al Hikam dalam proses pembelajaran keagamaan

  Nilai yang Diajukan: Rp. 80.000.000,-

  Nilai yang Disetujui: -

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Sarana Air Bersih, Cuci dan Kakus (MCK) 2018 APBD P

  Tanggal Masuk Proposal: Jul 24, 2017

  Oleh: Desa Sindanglaya

  Tahapan: Klasifikasi sesuai OPD oleh Tim Pertimbangan

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Kebutuhan Masyarakat akan sarana air bersih

  Nilai yang Diajukan: Rp. 100.000.000,-

  Nilai yang Disetujui: -

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Permohonan Sarana Air Bersih, Cuci dan Kakus (MCK) APBD P

  Tanggal Masuk Proposal: Apr 16, 2017

  Oleh: Desa Citorek Barat

  Tahapan: Klasifikasi sesuai OPD oleh Tim Pertimbangan

  Kategori: Sekretariat Daerah

  Kebutuhan Masyarakat akan Sarana Air Bersih

  Nilai yang Diajukan: Rp. 100.000.000,-

  Nilai yang Disetujui: -