PERMOHONAN BANTUAN DANA MAJLIS TA'LIM HIDAYATUL ULA (01.2020)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nama (Individu atau Organisasi):
MAJLIS TA'LIM HIDAYATUL ULA

Latar Belakang:
Untuk memaksimalkan peran Majlis Ta'lim Hidayatul Ula dalam Proses Peningkatan iman dan taqwa

Maksud dan Tujuan:
Terbangunnya Majlis ta'lim Hidayatul Ula sebagai sarana ibadah guna syiar agama islam

Tipe:
Hibah

OPD:
Sekretariat Daerah

Tanggal Masuk:
Jan 17, 2020. 11:18 am

Tanggal Masuk LPJ:
-

Proposal

Rencana Penggunaan Dana

Deskripsi Dana
USULAN Rp 82.550.000
Total Rp 82.550.000

Perjananan Verifikasi Dana

Besaran Belanja Hibah (Rp) Keterangan Verifikator TAPD
Permohonan Proposal Rekomendasi OPD Rekomendasi Tim Pertimbangan Rekomendasi TAPD
(yang Disetujui)
82.550.000 45.000.000 Absah 45.000.000 Dipertimbangkan untuk dianggarakan tahun 2021

Galeri